นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

trisiam.com ผู้ให้บริการเว็บสล็อตออนไลน์ สล็อตเว็บตรง เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราตระหนักดีว่าท่านมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทางอ้อม เช่น หมายเลข IP ข้อมูลการจราจรบนเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราโดยตรง เช่น เมื่อท่านสมัครสมาชิก ฝากเงิน ถอนเงิน หรือติดต่อเรา
 • ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีของท่านกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ ให้บริการฝากเงิน ถอนเงิน
 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานของท่าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น ส่งข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นนอกประเทศไทย ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอให้ลบหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิของท่านได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การทำลาย โดยมิชอบ

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา